Diensten
aanbod

BaanPro biedt diensten aan voor bedrijven, groepen en individuen. Dit zijn diensten op het gebied van persoonlijke en zakelijke groei en ontwikkeling.

Realistische doelen stellen en behalen

Neem zelf de regie over je eigen loopbaan en werkgeluk!

Samen met jou stellen we realistische doelen. We luisteren naar je wensen en kijken naar duurzaam inrichten van mogelijkheden.

We zijn onder andere actief op het gebied van re-integratietrajecten spoor 2.

Spoor 2 re-integratie

Spoor 2

In Spoor 2 heeft de werknemer recht op actieve begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe, passende baan.

Het re-integratieproces wordt gestuurd door de Wet verbetering poortwachter (WvP) en brengt de nodige verplichtingen met zich mee. Verplichtingen die hoge eisen stellen aan zowel werkgever als werknemer. Tegelijkertijd zijn er aanzienlijke financiële risico’s op korte en lange termijn.

Alle reden voor een zorgvuldig re-integratieproces, maar dat kost mensen en middelen. Past dat binnen je dagelijkse bedrijfsvoering als werkgever? Heb je daarvoor voldoende tijd, mensen en middelen in huis?

In Spoor 2 heeft de werknemer recht op actieve begeleiding in de zoektocht naar een nieuwe, passende baan. Dat is geen eenvoudige opgave, maar eist aanzienlijke inspanningen van werknemer én werkgever. BaanPro kan je daarbij ontzorgen, zodat jij je kan concentreren op je kernactiviteiten.

Spoor 2 duurt meestal een jaar. Als de werknemer dan nog geen nieuwe werkplek heeft gevonden, volgt een toetsing door het UWV (WIA keuring). Daarin wordt gekeken of jij als werkgever voldoende gedaan heeft om de medewerker te herplaatsen. Als dat niet het geval is volgt een loonsanctie. Je bent dan verplicht om de werknemer nog maximaal één jaar door te betalen. Alle reden dus voor een zorgvuldig proces. Met BaanPro neem je geen onnodig risico.

BaanPro is een zusteronderneming van ArboPro. Voordeel van deze constructie zijn onder andere de korte communicatie lijnen en dossierkennis. Binnen BaanPro mag je rekenen op re-integratie coaches met ruime ervaring en een groot netwerk in de regio Limburg.

Onderstaande een overzicht van ons standaard Spoor 2 traject. Dit traject bieden wij aan tegen een tarief van  2700,- euro ex. Btw. 

Binnen de uitvoer van het spoor 2 traject  worden onderstaande activiteiten ingezet.

 1. Intakegesprek
 2. Uitleg inzet Jobport
 3. Intake re-integratie (jobport)
 4. Opmaak persoonsprofiel
 5. Persoonlijkheidstest
 6. Interesse test
 7. Loopbaanscan
 8. Opmaak zoekprofiel o.a. via de module FunctieLab
 9. Sollicitatietraining (via e-learning)
 10. Sollicitatiefase

Via mail ontvangt de kandidaat informatie inzake de opstart van een spoor 2 traject. Hierop volgende ontvangt betrokkene een uitnodiging voor een persoonlijke intake. Tijdens deze intake zal de coach informatie verstrekken over het spoor 2 traject. De coach geeft verder uitleg over de inzet van Jobport en zal een account aanmaken. Verder ontvangt de werknemer het verzoek om binnen Jobport -voorafgaande aan het volgende gesprek- de module “intake re-integratie” in te vullen. Ook wordt verzocht om in JobPort het persoonsprofiel in te vullen.

Tijdens het 2e gesprek zal de coach aan de hand van module “intake re-integratie” samen met de kandidaat bespreken welke modules worden ingezet binnen het spoor 2 traject. Vanuit BaanPro zijn er 3 keuzemodules beschikbaar. Uiteindelijk zal dit worden vastgelegd in het definitieve trajectplan.

Tijdens het 3e gesprek zal de coach de modules welke zijn ingezet met betrokkene bespreken. Tevens zal de coach aan de hand van de actuele FML de module FunctieLab inzetten. Aan de hand  van deze module zal een overzicht ontstaan van functies waarbinnen betrokkene uitgaande van persoonsprofiel in combinatie met beperkingen nog kan functioneren.

Tijdens het 4e gesprek zal de coach de resultaten vanuit FunctieLab bespreken en uiteindelijk -uitgaande van alle ingewonnen informatie- een zoekprofiel opmaken. Verder ontvangt de kandidaat informatie over de inzet van de sollicitatietraining welke via e-learning zal verlopen.

Na maximaal 3 maanden voorbereidende activiteiten is het moment aangebroken om daadwerkelijk op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Met als leidraad het zoekprofiel zal via Jobport -en een BaanPro medewerker- vanaf dit moment ondersteuning worden geboden. Jobport is gekoppeld aan alle grote landelijke vacaturesites en probeert een match te vinden richting voorkeursberoepen. Vanuit BaanPro zullen de sollicitatie activiteiten periodiek worden gemonitord. Werknemer dient activiteiten ook periodiek inzichtelijk te maken.

Werknemer dient elke 4 weken middels een gesprek met BaanPro activiteiten/inzet op het gebied van sollicitatieactiviteiten te verantwoorden. Deze consulten vinden plaats bij BaanPro op locatie in Kerkrade.

Tijdens de uitvoer van het spoor 2 traject zal een vaste re-integratie coach het traject begeleiden. Tijdens de sollicitatiefase zal tevens een jobcoach worden ingezet.

spoor 3 re-integratie

Spoor 3

Re-integratie coaches met ruime ervaring.

In een Spoor-3 traject heb je als werkgever net zoals in een Spoor-2 traject te maken met een zieke werknemer. Maar niet alleen betreft het hier een zieke werknemer maar ook heb je te maken met re-integratieverplichtingen. Ofschoon er geen kaders meer gelden (zoals de kaders van de Wet Verbetering Poortwachter) is het zeker zinvol om kritisch te kijken naar het arbeidsvermogen van je werknemer. Zet daarom op tijd het Spoor-3 traject in. Zoals gezegd heb je als werkgever re-integratieverplichtingen.

Het kan zijn dat je met je verzekeraar hier afspraken over hebt gemaakt met de bedoeling deze te handhaven. Desalniettemin betekent dit wel dat je wel te maken hebt met het betalen van de uitkering van je medewerker. Met een beetje pech zit je hier tien jaar aan vast nadat de uitkering is toegekend.

Vandaar dat de inzet van een re-integratiebureau veel geld kan besparen. Want als je medewerker aan het werk gaat, dalen je kosten. Immers de restverdiencapaciteit wordt benut. Daar staat tegenover dat je vervolgens minder uitkering betaalt. De investering in een Spoor-3 traject loont dus altijd! Er is nog een reden om dit te doen: hoe eerder je dit doet, des te meer kosten je bespaart. Kortom: laat het dossier dus niet los na de WIA-keuring.

BaanPro is een zusteronderneming van ArboPro. Voordeel van deze constructie zijn onder andere de korte communicatie lijnen en dossierkennis. Binnen BaanPro mag je rekenen op re-integratie coaches met ruime ervaring en een groot netwerk in de regio Limburg.

haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Vaak wordt dit onderzoek geactiveerd als werkgevers twijfelen over de inzet van spoor 2.

Een haalbaarheidsonderzoek spoor 2 wordt nog regelmatig geadviseerd door arbodiensten of ingeschakeld door werkgevers tijdens de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid.

Het onderzoek is meestal bedoeld als voorfase van het spoor 2 of 3e traject.

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken naar arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Vaak wordt het onderzoek geactiveerd als werkgevers twijfelen over de inzet van spoor 2.

Gehoopt wordt dat een haalbaarheidsonderzoek kan aantonen dat spoor 2 niet zinvol is. In dit artikel geven we aan waarom je dit nooit moet doen en wat de alternatieven zijn van een haalbaarheidsonderzoek.

Loopbaanadvies

Het inwinnen van een goed loopbaanadvies helpt je om de juiste beslissingen te maken en de weg naar je ideale loopbaan uit te stippelen.

Loopbaanadvies van een ervaren adviseur kan je helpen als je er zelf even niet meer uit komt. De loopbaanadviseur helpt je om je persoonlijkheid, interesses en wensen inzichtelijk te maken en aan de hand hiervan je loopbaan vorm te geven.

Aan het begin van je carrière of als je overweegt een carrièreswitch te maken loop je tegen keuzes aan die van grote invloed zullen zijn op je leven en loopbaan. Dit maakt deze keuzes vaak niet gemakkelijker, en het is belangrijk om weloverwogen een beslissing te maken.

Het inwinnen van een goed loopbaanadvies helpt je om de juiste beslissingen te maken en de weg naar je ideale loopbaan uit te stippelen.

Een adviestraject bestaat uit verschillende onderdelen die er in eerste instantie op gericht zijn uit te vinden wat voor een baan het beste bij jou zou passen. Wat zijn je interesses en waar liggen je kwaliteiten? Welke competenties heb je in huis en hoe kun je die inzetten in je  Een loopbaanadvies blijft echter niet bij het uitlichten van je interesses en competenties. Als de koers die jij wilt varen eenmaal duidelijk is helpt de loopbaanadviseur je ook om de eerste stappen te zetten die nodig zijn om je doel te bereiken. Waar kun je de baan van je dromen vinden, welke competenties zul je nog bij moeten spijkeren of welke studie zou je kunnen doen om jouw loopbaan zo te laten lopen als jij wilt?

outplacementtraject

Outplacement

Een persoonlijk programma

Een outplacementbureau helpt een medewerker om nieuw en passend werk te vinden in de vorm van een outplacementtraject. Een reorganisatie kan ingrijpend zijn, daarom wordt er via een programma van outplacement voor begeleiding gezorgd. Met een outplacementtraject vindt de medewerker met behulp van specialisten snel een nieuwe baan. Voor aanvang hebben we eerst een gesprek met de medewerker.

Wanneer de verwachtingen van het programma helder zijn, plannen we de eerste afspraak met een persoonlijke loopbaancoach. De medewerker stippelt samen met deze coach het persoonlijke programma uit. We helpen daarbij met individuele coaching en webinars. Ook leren we de medewerker zich te verkopen met een strak cv, een goede motivatiebrief en een uitnodigend LinkedIn-profiel. Een persoonlijke jobhunter deelt relevante en verrassende vacatures, evenementen en contactpersonen met de medewerker, zodat deze snel kan starten.

Assesments

Een assessment is een onderdeel van sommige sollicitatieprocedures.

Het bestaat uit verschillende psychologische tests, waarbij je vragen beantwoordt, gesprekken voert en laat zien hoe je in bepaalde werksituaties reageert. Denk hierbij aan een persoonlijkheidstest.

De resultaten van jouw assessment neemt de organisatie mee in hun keuze voor de meest geschikte kandidaat.

Bij een ontwikkelassessment wordt er gekeken naar je zwakke en sterke punten. Dit is om te kijken naar je doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf liggen en wat voor functies je dus in de toekomst kan doen.

Loopbaanscan

Een loopbaanscan wordt meestal ingezet bij iemand die vanuit bestaand werk op zoek is naar een (andere) baan, zich door wil ontwikkelen of veranderingen zoekt in zijn huidige werk.

Typische vragen die dan gesteld worden zijn ‘Is dit wel wat ik wil?’, ‘Wat zou ik nog meer kunnen?’ of ‘Wat voor werk past (beter) bij mij?’. Ook bij een gedwongen vertrek kan een loopbaanscan een onderdeel vormen van wat het outplacementtraject wordt genoemd.

Persoonlijkheidstest

Persoonlijkheidstest

Met een persoonlijkheidstest worden persoonlijkheidstypen of karaktereigenschappen gemeten.

Bij een psychologische test denken mensen meestal aan de persoonlijkheidstest. Met een persoonlijkheidstest worden persoonlijkheidstypen of karaktereigenschappen gemeten.

Denk bijvoorbeeld aan extraversie, gewetensvolheid of temperament en karakter. De persoonlijkheidstest wordt daarom ook wel karaktertest genoemd.

Arbeidsmarktanalyse

We onderzoeken de arbeidsmarktkansen voor individuele medewerkers op basis van organisatie- of sectorspecifieke beroepen, opleidingenvereisten, functievereisten, cultuur, structuur en processen.

Het inventariseren van bestaande functies en functieprofielen binnen de organisatie of sector.

sollicitatiebegeleiding

Sollicitatiebegeleiding

Elke nieuwe baan begint met een sollicitatie. Maar solliciteren is niet voor iedereen even makkelijk. Zeker als je een tijd niet meer hebt gesolliciteerd en merkt dat veel nu via het internet gaat.

Wet werkatelier begeleidt daarbij. Bij het werkatelier leer je hoe solliciteren in deze tijd gaat, welke stappen je moet zetten, waar je op moet letten, en hoe je dat het beste doet.

De basis van elke sollicitatie is een goede sollicitatiebrief en een goede CV. Daar gaan we dus mee aan de slag. Ook gaan we op zoek naar passende vacatures. Want waar vind je geschikte vacatures? In de krant, op banenbeurzen, via via, of op internet? Natuurlijk gaan we ook oefenen hoe je een sollicitatiegesprek voert. En tot slot leer je omgaan met LinkedIn, Facebook en andere sociale media om vacatures te vinden.

Na deze training weet je welke vacatures bij jou passen, waar je ze vindt en hoe je je kunt voorbereiden op een sollicitatie. Sollicitatiebegeleiding zorgt ervoor dat je beter voorbereid bent, dat je vaker zult worden uitgenodigd voor een gesprek en dat je je geen grote zorgen meer maakt over het sollicitatiegesprek.

Wat levert sollicitatiebegeleiding op?
Je CV en motivatiebrief geven een goed beeld van jou
Je weet waar je geschikte vacatures vindt
Je weet hoe je via internet moet solliciteren
Je kunt jezelf helder presenteren
Je hebt geoefend met lastige sollicitatievragen.
Je bent klaar om te gaan solliciteren!

training verzuim

Training verzuim

Een leidinggevende heeft de meeste invloed op het verzuim van een medewerker.

Hij kent zijn medewerkers en signaleert vaak vroeg of er een gedragsverandering plaatsvindt. Maar het voeren van verzuimgesprekken is niet eenvoudig. Want wat mag je nu wel en niet vragen? En hoe vraag je dat op een juiste manier? Hoe benader je als werkgever ‘lastige’ medewerkers? Stel dat iemand ernstig ziek is, wat is dan de beste benadering?

Tijdens de open verzuimtraining geven wij antwoord op deze vragen vanuit onze ervaring en expertise. Je krijgt als werkgever handvatten aangereikt om op een goede manier verzuimgesprekken te voeren

Disk analyse

DISC analyse

DISC geeft inzicht in bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie.

We laten allemaal een andere combinatie en intensiteit van de 4 DISC temperamenten in ons gedrag zien. Ieders DISC stijl is hiermee uniek, niemand is dus alleen maar dominant of alleen maar blauw.

Het DISC model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston (1893-1947). In zijn boek Emotions of Normal People beschrijft hij zijn observaties.

Hierin maakte hij onderscheid tussen actief en passief gedrag, en hoe mensen hun omgeving ervaren: als vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van de vier fundamentele gedragsstijlen van DISC.

De D van DISC staat voor Dominant. Scoor je hier hoog op dan spreken we van een hoog D temperament. Een hoge D is goed in het beslissen en wil graag winnen. Het is een logische denker, neemt geen blad voor de mond, is resultaatgericht en wil de feiten en kernpunten weten. De D wil graag zelf zijn eigen keuzes maken en de leiding nemen. Een D verwacht hoge prestaties, van zichzelf en van anderen. Conflicten gaat de D niet uit de weg! Wanneer de D minder goed in zijn energie zit, onder druk staat of wanneer stress een rol speelt komen de scherpe kanten van de D naar voren. Niet voor niets is de kleur vurig rood.

De I van DISC staat voor Interactief. De hoge I is goed in het beïnvloeden van anderen en wil graag gezien en gehoord worden. Een I heeft de X-factor als het om aandacht gaat en zoekt actief de bevestiging dat hij het goed doet. De I zoekt enthousiast mensen en situaties op en denkt emotioneel. De I wil graag de grote lijnen weten en houdt niet van details en conflictsituaties. Plezier en actie staat hoog in het vaandel. Wanneer de I minder goed in zijn energie zit, onder druk staat of wanneer stress een rol speelt komen de scherpe kanten van de I-stijl naar voren. Het stralend geel gaat dan te hard schijnen.

De S van DISC staat voor Stabiel. De hoge S wil graag kunnen uitvoeren, liefst stap voor stap. Zet de S aan een duidelijke taak en hij maakt het af. De S denkt logisch na en houdt van een persoonlijke, niet opdringerige, benadering. De S zal niet zo snel om waardering vragen, ook al heeft hij daar wel behoefte aan. De S houdt niet van plotselinge veranderingen en heeft een hekel aan conflictsituaties, De S stelt zich graag in dienst van anderen, is bescheiden, een teamplayer, en houdt van kalmte en rust. Wanneer de S minder goed in zijn energie zit, onder druk staat of wanneer stress een rol speelt komen de scherpe kanten van S-stijl naar voren. Het zacht groen gaat dan stugger worden.

De C van DISC staat voor Consciëntieus. De hoge C is goed in het bedenken en analyseren. Een C wil informatie hebben, het proces kennen, om een keuze te kunnen maken. De C gaat hierin behoedzaam te werk en doet dingen het liefst zelf zodat hij weet dat het aan zijn hoge standaard zal voldoen. Een C wil laten zien dat hij nauwkeurig is en zal niet snel een fout maken. Kritiek kan hij daarom minder verdragen. Wanneer de C minder goed in zijn energie zit, onder druk staat of wanneer stress een rol speelt komen de scherpte kanten van de C-stijl naar voren. Het helder blauw wordt dan koel en koud.

Training teambuilding

Training teambuilding

Als ondernemer ligt je focus op je core business. Logisch. Maar is alles met betrekking tot je personeel ook goed geregeld? Of loop je daar onnodig risico? Op vakgebieden waar anderen beter in zijn, doe je er goed aan die specialisten op het juiste moment in te schakelen. Personeelszaken zijn onze specialiteit. Daar zijn wij goed in. Daarom helpen wij bedrijven in Limburg, van klein tot groot, met oplossingen om problemen met personeel te voorkomen. Denk concreet aan adviezen over salarisontwikkeling, wervingsprocedures, functie- en taakomschrijvingen, dossiervorming, reorganisatie, risico-inventarisatie en veranderende wetgeving.

Met BaanPro HR Support beschik je over alle benodigde kennis. Op het gebied van Human Resource Management, de Wet Verbetering Poortwachter, sociale verzekeringen en het arbeidsrecht. Onze kracht ligt in onze praktische aanpak. Wij denken in oplossingen. Voor jou en je medewerker.

Arbeidsjuridische expertise

Arbeidsjuridische expertise

Een arbeidsjurist is een meester in de rechten die zich bezig houdt met het arbeidsrecht. 

De arbeidsrecht jurist kan je dan ook helpen met zaken die verband houden met alle kwesties rond het aannemen, houden en ontslaan van personeel.

Binnen BaanPro mag je rekenen op ondersteuning door een ervaren arbeidsjurist.

 • Wab (Wet arbeidsmarkt in balans), transitievergoeding
 • Arbeidsrecht
 • Ontslagrecht
 • Vaststellingsovereenkomst bij ontslag
 • Onderhandelen ontslagvergoeding
 • WW check
 • Ontslag op staande voet
 • Verweer ontslag bij UWV
 • Ontslag na 2 jaar ziekte
 • Ontslagprocedure bij kantonrechter
WHK Check

WHK Check

Werkhervattingskas

Werkgevers dragen de Whk-premie als onderdeel van het sociale zekerheidsstelsel af. De Whk-premie bestaat uit de ZW-premie en de WGA-premie. Deze premies worden jaarlijks berekend door de Belastingdienst aan de hand van de uitkeringslasten die bekend zijn bij het UWV.

Hierbij wordt gekeken naar de uitkeringen die door het UWV zijn uitbetaald aan zieken of arbeidsongeschikten en kunnen worden doorbelast aan werkgevers.

Gedurende het doorbelasten van de uitkeringen worden echter vaak fouten gemaakt. Met als gevolg dat werkgevers ten onrechte vaak 12 jaar lang een behoorlijke schadelast hebben.

Wat zijn uitkeringslasten?

Het UWV betaalt ZW- en WGA-uitkeringen aan zieken en arbeidsongeschikten. De kosten van deze uitkeringen worden ZW- en WGA-uitkeringslasten genoemd. Deze kosten worden eerst door het UWV betaald en enkele jaren later zoveel mogelijk doorbelast aan werkgevers waar de ziekte/arbeidsongeschiktheid ontstaan is.

12 jaar lang verhoogde Whk-premie

De uitkeringslasten mogen maximaal 12 jaar lang per (ex-)werknemer worden doorbelast aan werkgevers door de Belastingdienst. In het geval van onterechte doorbelasting kan een werkgever tot wel 12 jaar lang ten onrechte verhoogde premies afdragen. Deze kosten blijven vaak verkapt, omdat de Whk-check geen onderdeel is van de reguliere controle. Bovendien stopt de belastingdienst per 2022 met het automatisch aanleveren van toekenningsrapporten.

Waarom een Whk-check?

De Whk-check geeft werkgevers de mogelijkheid om premieverhogingen op juistheid te laten analyseren, zonder hier zelf tijd in te hoeven steken of hoge uurtarieven te betalen. Een kleine correctie kan forse financiële voordelen opleveren. Een correctie op de Whk beschikking kan namelijk een besparing opleveren in het verleden, heden én in de toekomst.

WhK- check door BaanPro

BaanPro heeft jarenlange ervaring op het gebied van toekenning Whk, en staat je gaarne terzijde om deze toekenningen aan een check te onderwerpen. Aangezien de schadelast voor werkgevers kan oplopen tot ettelijke honderduizend euro’s kan je wellicht een hoop onkosten besparen. BaanPro werkt in deze samen met een kundig juristenkantoor en kan je ook bijstaan in het aantekenen van bezwaar.

Tariefstelling

BaanPro werkt op basis van werkelijk bestede tijd. Dit in tegenstelling tot con-collega’s welke vaak op basis van no cure no pay werken, maar bij schadelastbeperking vaak tienduizenden euro’s claimen. Een dossiercheck kost bij BaanPro 595,- euro ex. BTW. Mocht bezwaar bij belastingdienst worden aangetekend dan kan vanuit samenwerkende juristenkantoor een separate offerte worden aangeboden.

Over BaanPro

Korte communicatielijnen en uitgebreide dossierkennis.

Effectieve en duurzame coaching: We helpen bedrijven, van klein tot groot, met oplossingen om problemen met personeel te voorkomen.

Heb je een vraag aan BaanPro of wil je een offerte aanvragen?

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar.

T. +31 (0)45 571 00 77

Heb je een vraag aan BaanPro of wil je een offerte aanvragen?

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar.

T. +31 (0)45 571 00 77

Over BaanPro

BaanPro is een zusteronderneming van ArboPro. Voordeel van deze constructie zijn onder andere de korte communicatielijnen en dossierkennis. Binnen BaanPro mag je rekenen op coaches met ruime ervaring en een groot netwerk in de regio Limburg.

Persoonlijkheidstest

Met een persoonlijkheidstest worden persoonlijkheidstypen of karaktereigenschappen gemeten. Bij een psychologische test denken mensen meestal aan de persoonlijkheidstest. Met een persoonlijkheidstest worden persoonlijkheidstypen of karaktereigenschappen gemeten.

Training teambuilding

Als ondernemer ligt je focus op je core business. Logisch. Maar is alles met betrekking tot je personeel ook goed geregeld? Of loop je daar onnodig risico? Op vakgebieden waar anderen beter in zijn, doe je er goed aan die specialisten op het juiste moment in te schakelen.

Arbeidsjuridische expertise

Een arbeidsjurist is een meester in de rechten die zich bezig houdt met het arbeidsrecht. De arbeidsrecht jurist kan je dan ook helpen met zaken die verband houden met alle kwesties rond het aannemen, houden en ontslaan van personeel.

Euregiopark 2A, 6467JE Kerkrade

Over BaanPro

BaanPro is een zusteronderneming van ArboPro. Voordeel van deze constructie zijn onder andere de korte communicatielijnen en dossierkennis. Binnen BaanPro mag je rekenen op coaches met ruime ervaring en een groot netwerk in de regio Limburg.

Persoonlijkheidstest

Met een persoonlijkheidstest worden persoonlijkheidstypen of karaktereigenschappen gemeten. Bij een psychologische test denken mensen meestal aan de persoonlijkheidstest. Met een persoonlijkheidstest worden persoonlijkheidstypen of karaktereigenschappen gemeten.

Training teambuilding

Als ondernemer ligt je focus op je core business. Logisch. Maar is alles met betrekking tot je personeel ook goed geregeld? Of loop je daar onnodig risico? Op vakgebieden waar anderen beter in zijn, doe je er goed aan die specialisten op het juiste moment in te schakelen.

Arbeidsjuridische expertise

Een arbeidsjurist is een meester in de rechten die zich bezig houdt met het arbeidsrecht. De arbeidsrecht jurist kan je dan ook helpen met zaken die verband houden met alle kwesties rond het aannemen, houden en ontslaan van personeel.

Euregiopark 2A, 6467JE Kerkrade